Pondělí, 15. Květen 2017

Proč je dobré mít grafický manuál a jak ho použít?

Autor: 

Grafický logomanuál je nedílnou a velmi významnou součástí firemní identity. Jedná se o mapu, která ukazuje směr jednotnosti image firmy, se kterou se můžeme jednodušeji prosazovat na trhu. Daná přesná cesta s pravidly pro propagaci vaší firmy a styl vaší prezentace má klíčový, a dá se říci, že i rozhodující význam.

 
Obsahy jednotlivých manuálů se často liší. Můžeme mít minimanuál, kde je ukázáno pouze základní použití logotypu nebo naopak obsáhlý brand manuál, kde najdeme přesný návod, jak používat základní logotyp až po jeho použití na všech propagačních materiálech. 
 
Nejdůležitějsí cíl logomanuálu je jeho dodržování. Jak už jsme řekli, díky této příručce bude vaše identita jednotná, ucelená, stabilní, důvěryhodná a hlavně bude vytvářet profesionální image firmy. 
 
Na začátku všeho bychom si měli vysvětlit rozdíl pojmů jako je značka a logotyp. Značka, neboli brand, má zásadní význam na odlišení vlastního výrobku či produkce od konkurentů. Rozumí se tím nejen logo, ale hlavně podstata celé produkce, jak ji celkově zákazníci vnímají a ztotožňují se s ní. Dále také sjednocuje určité zásady a hodnoty výrobce. Naopak logo (z řeckého logos = slovo, řeč, zákon, pojem…) je grafická značka společnosti nebo instituce. Je uváděno na produktech, dokumentech a propagačních materiálech firmy a pomáhá tím tvořit povědomí o značce.
 
 

Logomanuál by měl obsahovat tyto prvky:

1/ Obsah

Obsah je důležitý pro rychlou orientaci v publikaci. Je vhodné manuál rozdělit do jednotlivých skupin neboli kapitol a ty očíslovat, stejně jako jednotlivé strany.
 

2/ Úvod - explikace značky

Jedná se o text, který vysvětluje funkci značky. Všichni, kdo dostanou logomanuál do ruky by díky této kapitole měli pochopit,  jaký význam má logo vůči značce a a jak s ním zacházet.
 

3/ Logo

Tato kapitola má vícero podsekcí:
A/ Loga můžeme dělit na 3 skupiny - loga obrazová, typografická a kombinovaná
 
 
B/ Každé logo má svoje 3 základní barevné podoby - plnobarevnou verzi na bílém pozadí, negativní bílou verzi na tmavém pozadí a naopak černobarevnou verzi.
 
 
 
C/ K logu dáváme do manuálu stranu s rozkresem. Ta nám definuje umístění jednotlivých prvků značky a jejich vzájemných poměrů. A také velmi důležitou sekci definice ochranné zóny loga. Tato zóna určuje prostor, do kterého nesmí zasahovat žádné grafické prvky.
 
 
 
 
D/ Minimální a maximální velikost loga ukazuje, jakou velikost můžeme použít v ohledu na čitelnost loga oproti typu techniky tisku. 
 
 
 
E/ Aplikace na různých barevných plochách také může velmi ovlivnit čitelnost a proto je velmi důležitá.
 
 
 
F/ Zakázané varianty je asi nejdůležitější kapitola. Vždy je důležité používat originální vektorové soubory od autora, které nesmíme překreslovat, upravovat ani deformovat.
 
 
 
 

4/ Barevnost základní nebo doplňková

Zde je nabídnuta barevnost ve vícero barevných formátech - CMYK, RGB, Pantone, barevnost pro Web
 
 
 

5/ Typografie

Výběr korporátního fontu může zvýšit jedinečnost značky. V této kapitole máme ukázáné řezy hlavního fontu a pak i doplňkového fontu, který se používá především v merkantilních tiskovinách.
 
 

6/ Merkantilní tiskoviny

V této kapitole definujeme přesně principy často nejdůležitějšího komunikačního kanálu s veřejností. Do této kategorie spadá hlavičkový papír, e-mail, vizitky, komplimentka, dopisní obálky a razítka. 
 
 

 

7/ Tištěné materiály

Do této kapitoly zařazujeme aplikace komunikačního a pomocného charakteru jako je poznámkový blok, prezentační desky, šanony, prezentace - powerpoint, různé typy formátů brožur nebo inzerce.  
 
 
 

8/ Reklamní předměty

Zde je ukázána práce s označováním reklamních předmětů. Značka je demonstrována na těch nejběžnějších typech - například propisovací tužka, hrnek, taška, pracovní oděvy a doplňky.